Ameliyatsız Böbrek Kanseri Tedavisi

Böbrek kanseri yaygın bir kanser türü değildir, ancak son yıllarda görülme sıklığı artmıştır; kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavisine dirençli olduğu için önemlidir. Günümüzde böbrek kanserlerinde ana tedavi cerrahi işlemler, böbrek ve çevre dokuların tamamının veya bir kısmının çıkarılması ve hedefe yönelik akıllı ilaçlardır.  Akıllı ilaçlar ve immünoterapiler ileri (4.) evre böbrek kanserlerinde etkilidir.  Ancak altta yatan hastalıklar, böbrek fonksiyonlarının kısıtlı olması, tek böbreğin olması, kanserin böbrek dışına metastaz yapması, ileri yaş gibi birçok durumda bu işlemler her zaman uygulanamamaktadır. Bu nedenle alternatif tedaviler araştırılmaktadır.

Günümüz teknolojisindeki gelişmeler sayesinde küçük böbrek tümörlerinde alternatif tedavi yöntemlerinin sayısı artmaktadır. Bu nedenle böbrek kanseri tedavileri için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.  Küçük böbrek kanserleri bazen sıcak ve soğuk gibi cerrahi olmayan tedavilerle yok edilebilir. Ameliyat için risk oluşturan sağlık sorunları olan kişiler için bu işlemler çok iyi bir seçenek olabilir.

Ameliyatsız tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Kanser hücrelerinin dondurularak tedavi edilmesi: kriyoablasyon tedavisi. Kriyoablasyon sırasında, ultrasonografi veya diğer görüntüleme kılavuzları ile cildinize böbrek tümörüne özel içi boş bir iğne sokulur. İğnedeki soğuk gaz kanser hücrelerini dondurmak için kullanılır.
 • Kanser hücrelerini ısıtarak tedavi: radyofrekans ablasyon tedavisi (RFA). Radyofrekans ablasyon sırasında, ultrasonografi veya diğer görüntüleme kılavuzları ile cildinize böbrek tümörüne özel bir prob yerleştirilir. İğneden kanser hücrelerine bir elektrik akımı uygulanarak hücrelerin ısınmasına veya yanmasına neden olur.

Radyofrekans Ablasyon Tedavisi (RFA)

Radyofrekans ablasyon tedavisi, tümörü ısıtmak için yüksek enerjili radyo dalgalarını kullanan bir tedavi yöntemidir. İnce, iğneye benzer bir sonda deriye sokulur ve ucu tümörün içine yerleşene kadar ileri doğru hareket ettirilir. Probun yerleştirilmesi, ultrasonografi veya CT (Tomografi) taraması ile yönlendirilir. Yerleştirildikten sonra, prob ucundan bir elektrik akımı uygulanır. Bu, tümörü ısıtır ve kanser hücrelerini yok eder.

RFA tedavisinin amacı, tümör dokusunu çok yüksek doku sıcaklığına ısıtarak tümör dokusunda hücre ölümü ve pıhtılaşma nekrozuna neden olmaktır. RFA, yumuşak doku tümörlerinin tedavisi için FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanmış bir hipertermik ablasyon tedavi yöntemidir. Karaciğer, böbrek, akciğer, kemik ve meme tümörlerinde de başarıyla uygulanabilmektedir.

RFA tedavisi hem laparoskopik hem de perkütan olarak uygulanabildiğinden hastalar minimal invaziv olarak tedavi edilebilir.

Laparoskopik transperitoneal yöntemde kolon diseke edildikten sonra tümör dokusu çıkarılır. Tümör boyutu laparoskopik ultrasonografi probu ile belirlenir. RFA öncesi biyopsi 18 G Tru-Cut iğne ile yapılmalıdır. RFA probu tümör yüzeyine dik olarak yerleştirilir ve dişleri açılır. RFA probunun dişleri ultrasonografi ile tekrar kontrol edildikten sonra ablasyon yapıldı. Tümör sınırına 0,5 cm’ye kadar ablasyon bölgesi oluşturulur.

Perkütan yaklaşım , ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi eşliğinde sedasyon veya genel anestezi altında uygulanabilir. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde genel anestezi altında RFA tedavisi daha güvenlidir. Tümör boyutu ve uzantısı belirlenir. RFA öncesinde 18 G Tru-Cut iğne ile tümör biyopsisi yapılmalıdır. RFA probu tümör dokusuna sokulur ve tümör dokusuna 0,5 cm’ye kadar ablasyon bölgesi oluşturulur.

Prosedürün hangi yaygın kullanımları tercih edilir?

Radyofrekans ablasyonu öncelikle renal hücreli karsinomu (böbrek) tedavi etmek için kullanılır.

tümörler).

Ablasyon, aşağıdaki durumlarda uygulanabilir ve etkili bir tedavi seçeneğidir:

 • Tek böbrekle hayatına devam eden bireylerde kanser tedavisi için,
 • Ameliyat için kontrendike olan diğer tıbbi durumları olan hastalarda,
 • İleri yaşta ve ameliyat sonrası iyileşmede zorluk yaşayabilecek hastalarda
 • 4 santimetreden küçük tümörü olan hastalarda,
 • Her iki böbrekte tümör bulunan veya birden fazla böbrek tümörüne ailesel yatkınlık (aile öyküsü),
 • Cerrahi rezeksiyon sonrası nükseden tümörü olan hastalar,

Ablasyon tedavisi tercih edilir. Ameliyat sırasında kan kaybını azaltmak için ameliyat öncesi bir yöntem olarak da kullanılabilir.

Nasıl performans

İlk olarak, işlemden önce gece yarısından sonra hiçbir şey yememeniz veya içmemeniz istenecektir. Doktorunuz sabah almanız gereken ilaçları size söyleyecektir. Böbreklerinizin fonksiyonel durumunu ve pıhtılaşma durumunuzu belirlemek için kanınız da test edilebilir.

İşlem genellikle bir görüntüleme yöntemi (USG veya BT) rehberliğinde girişimsel radyoloji odasında veya bazen ameliyathanede uzman bir radyolog tarafından gerçekleştirilir. Kadınlar, hamilelik riski varsa her zaman doktorlarını ve röntgen teknisyenini bilgilendirmelidir. Fetusun radyasyona maruz kalmasını önlemek için hamilelik sırasında birkaç görüntüleme testi kontrendikedir. Röntgen gerekliyse, bebeğe radyasyon maruziyetini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınacaktır.

Ablasyon genellikle ayakta tedavi protokolü olarak yapılır. Önlük giymeniz ve işlem masasına yatmanız istenecektir. Kalp atış hızınızı, kan basıncınızı, oksijen seviyenizi ve kalp atış hızınızı takip etmek için monitörlere bağlanabilirsiniz. Bir hemşire veya teknisyen, intravenöz (IV) sedasyon ilacını uygulamak için elinizdeki veya kolunuzdaki bir damara intravenöz bir hat yerleştirecektir. Bazı durumlarda, anestezi uzmanı sedasyonunuzu yönetebilir veya genel anestezi uygulayabilir.

Birkaç tümör böbreğin idrar toplama alanına yakın veya üreterde bulunur. Bu gibi durumlarda üroloğunuz üretranızdan üretere geçici bir stent yerleştirebilir. Ablasyon sırasında, bu yapıları ısı hasarına karşı korumak için bu stentten soğuk su yavaşça damlatılır. Stent genellikle işlemin sonunda çıkarılır.

İğne giriş alanı sterilize edilecek ve steril bir örtü ile kapatılacaktır. Doktorunuz bölgeye lokal anestezi uygulayacaktır. Bu prosedür, bölge anestezi olmadan hemen önce bölgeyi yakabilir veya tahriş edebilir. Bölgeye çok küçük bir cilt kesisi yapılır. Birden fazla iğneye ihtiyaç duyulursa, birden fazla çentik yapılabilir.

Görüntüleme kılavuzunun rehberliğinde doktorunuz iğne elektrodu deriden geçirecek ve tümörlü bölgeye doğru ilerleyecektir. İğne elektrot yerleştirildikten sonra enerji uygulanır. Büyük bir tümör için, geride tümör dokusu kalmasını önlemek için iğne elektrotunu yeniden konumlandırarak veya tümörün farklı bölgelerine birden fazla iğne sokarak çoklu ablasyon gerekebilir.

İşlem sonunda iğne elektrot çıkarılır ve herhangi bir kanamayı durdurmak için basınç uygulanır ve ciltteki açıklığı kapatmak için pansuman yapılır. Dikiş gerekli değildir.

Her ablasyon yaklaşık 10 ila 30 dakika sürer ve birden fazla ablasyon için ek süre gerekir. Tüm süreç genellikle 1 ila 3 saat sürer.

RFA tedavisi sonrası hastalar 6. hafta ve 6. ayda kontrastlı bilgisayarlı tomografi, akciğer grafisi, alkalin fosfataz ölçümü, karaciğer fonksiyon testleri,  yılda iki kez fizik muayene. RFA sonrası ilk altıncı haftada manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografide ablasyon zonunda artış eksik ablasyon olarak tanımlanır. Ablasyon bölgesinde nüks varsa veya eksik ablasyon varsa yeniden ablasyon veya diğer cerrahi tedaviler uygulanabilir.

RFA yönteminin çeşitli avantajları

 • Ablasyon nispeten hızlı bir işlemdir ve iyileşme hızlıdır, bu nedenle kemoterapiye ihtiyaç duyan hastalarda hemen hemen devam edilebilir.
 • Ablasyon diğer tedavi seçeneklerine göre daha ucuzdur.
 • Cerrahi bir kesi gerekli değildir – dikiş gerektirmeyen ciltte küçük bir çentik yeterlidir.
 • Cerrahi tedaviden farklı olarak bu işlem böbreği korur.
 • Kan basıncı üzerinde etkisi yoktur.
 • Tedavi edilecek bölgenin genişliğine göre böbrek fonksiyonlarına etkisi olabilir veya olmayabilir.

Sonuç olarak, gelişen teknolojiye paralel olarak küçük böbrek tümörlü hastaların tedavisinde RFA tedavisi alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanmış ve giderek yaygınlaşmaktadır.

RFA tedavisi hem laparoskopik hem de perkütan olarak uygulanarak hastaların minimal invaziv tedavi edilmesini sağlar. Kısa iyileşme süresi, azalmış morbidite oranı ve uzun dönem takiplerde güvenilir onkolojik bulgular, RFA tedavisinin yaygın kullanımı için oldukça umut verici bulgulardır.

Kriyoablasyon Yöntemi

Böbrek kanseri olan bazı gruplarda kriyoablasyon ( yok etmek için dondurmak ) tedavisinin çok yüksek bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Ancak altta yatan hastalıklar, böbrek fonksiyonlarının kısıtlı olması, tek böbreğin olması, kanserin böbrek dışına metastaz yapması, ileri yaş gibi birçok durumda bu işlemler her zaman uygulanamamaktadır. Bu nedenle alternatif tedaviler araştırılmaktadır. Aralarında,  Kriyoablasyon, son yıllarda tanıtılan ve başarılı sonuçları olan bir yöntemdir. Bu yöntemde, ciltte küçük bir delikten sokulan iğneler yardımıyla tümör hızla soğutulur ve dondurularak yok edilir.

Böbrek kanserinde kriyoablasyonun etkinliğini değerlendiren birkaç çalışmanın 5 yıllık böbrek kanserine özgü sağkalım oranı sonuçları,  kriyoablasyon ve parsiyel nefrektomi cerrahisi, böbreğin bir kısmını çıkarma operasyonu. İşlemler arası yan etkiler karşılaştırıldığında; 30 günde kriyoablasyon ürolojik olmayan yan etkiler açısından daha avantajlıydı. Ayrıca kriyoablasyonda böbrek yetmezliği insidansı parsiyel nefrektomiye göre daha düşük bulundu.

Sonuç olarak, Kriyoablasyon tekniğinin böbrek kanserli belirli hasta gruplarının tedavisinde çok yüksek etkinlik ve güvenlik profiline sahip olduğu gözlemlendi,  klinik uygulamada çok daha fazla yer almayı hak ediyor. Ancak bu yöntem tüm böbrek kanserleri için uygun değildir. 4 cm’ye kadar olan tümörlerde etkinlik oranı yaklaşık %98’dir, ancak daha büyük tümörlerde yeterince etkili değildir. Bu nedenle kriyoablasyon yöntemine uygun hasta gruplarının iyi belirlenmesi çok önemlidir ve deneyimli merkezlerde yapılmalıdır.