Моля, изпратете всички документи за простатата (доклади от образна диагностика, лабораторни резултати и др.) на този имейл: drbarisbakir@yahoo.com

Забележка: Можете да изпратите вашите данни за изображения на простатата (mpMRI, PSMA PET/CT и др.) на същия имейл ( drbarisbakir@yahoo.com ), като използвате софтуера, наречен ‘wetransfer’.

Можете да Google този софтуер и да следвате простите инструкции, описани на този сайт.