1- (A3a-1). Aydın K, Bakır B, Tatlı B, Terzibaşıoğlu E, Özmen M. Proton MR Tay-Sachs hastalığı olan üç çocukta spektroskopi. Pediatr Radyol. 2005 Kasım;35(11):1081-5.

 2-  (A3a-2). Erten N, Saka B, Berberoglu K, Türkmen C, Ünal S, Bakır B, Yekeler E, Besisik SK Technetium-99m 2-metoksi-izobütil-izonitril alım sintigrafisi, multipl miyelomda kemik iliği infiltrasyonunun saptanması: MRI ile korelasyon ve diğer prognostik faktörler. Anne Hematol. 2007 Kasım;86(11):805-13. Epub 2007 Ağustos 8

3- (A3a-3). Dursun M, Ağayev A, Bakır B, Özger H, Eralp L, Şırvancı M, Güven K, Tunacı M. Hibernomun CT ve MR özellikleri: altı olgu . Klinik Görüntüleme. 2008 Ocak-Şubat;32(1):42-7

4- (A3a-4).  Bakır B, Salmaslıoğlu A, Poyanlı A, Rozanes I, Acunas B.    Pankreas adacık hücre tümörlerinin difüzyon ağırlıklı MR görüntülemesi. Eur J Radiol.  Eur J Radiol. 2010 Nisan;74(1):214-20.  

5- (A3a-5). Bakır B, Acunas B, Buğra D, Yamaner S, Asoğlu Ö, Salmaslıoğlu A, Balık E .   Polietilen Glikol-Elektrolit Çözeltisinin Ağızdan Uygulanmasından Sonra MR Kolonografisi. Radyoloji.  2009 Haz;251(3):901-9. Epub 2009 24 Mart.

6- (A3a-6). Tamam M, Adalet İ,  Bakır B, Türkmen C, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Kuyumcu S. Türk çocuklarında konjenital hipotiroidizmin tanı spektrumu. Pediatr Int. 2009 Ağustos;51(4):464-8.

7- (A3a-7). Şirin Y, Güven K, Horasan S, Sencan S, Bakır B , Barut O, Tanyel C, Aral A, Fırat D. Koyun mandibular kondil kırıklarının NewTom 3G koni ışını bilgisayarlı tomografi tabanlı radyolojik yorumunda ikincil rekonstrüksiyon kesit kalınlığının etkisi . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 Kasım;110(5):638-47. 

8- (A3a-8). Bakır B, Bakan S, Tunacı M, Bakır VL, İyibozkurt AC, Berkman S, Bengisu A, Salmaslıoğlu A. Solid veya ağırlıklı olarak solid jinekolojik adneksiyal kitlelerin difüzyon ağırlıklı görüntülemesi: ayırıcı tanıda faydalı mıdır? Br J Radiol. 2011 Temmuz;84(1003):600-11.

9- (A3a-9). Şanlı Y, Türkmen C, Bakır B , İyibozkurt C, Özel S, Has D, Yılmaz E, Topuz S, Yavuz E, Ünal SN, Mudun A. PET/CT’nin tanı değeri, geleneksel MRG’ye benzer ve tekrarlayan yumurtalık kanseri olan hastalarda küçük peritoneal implantları saptamak için daha da iyidir. Nucl Med Komün. 2012 Mayıs;33(5):509-15.

10. (A3a-10). Kökçiyan N, Türkay R, Üsküdarlı S, Yolum P, Bakır B , Acar B.

Karaciğer BT görüntülerinin anlamsal açıklaması: ontolojik bir yaklaşım.

IEEE J Biomed Sağlık Bilgisi. 2014 Temmuz;18(4):1363-9.

11. (A3a-11). Bakır B , Yılmaz F, Türkay R, Özel S, Bilgiç B, Velioğlu A, Saka B, Salmaslıoğlu A. Role of difüzyon ağırlıklı MR görüntülemenin benign retroperitoneal fibrosis’in malign neoplazmdan ayırt edilmesi: ön çalışma. Radyoloji. 2014 Ağustos;272(2):438-45. 3

12. (A3a-12). Asoglu O, Kunduz E, Rahmi Serin K, Işcan Y, Karanlık H, Bakır B , Yeğen G, Güllüoğlu M, Oral EN, Kapran Y. Standardize laparoskopik sfinkter koruyucu total mezorektal eksizyon for rektal kanser: uzun dönem onkolojik sonuç in 217 seçilmemiş ardışık hastalar. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2014 Nisan;24(2):145-52.

13. (A3a-13). Bakır VL, Bakır B , Şanlı S, Yıldız SO, İyibozkurt AC, Kartal MG, Yavuz E. Uterusun endometrioid ve endometrioid olmayan kanserlerinin ayırıcı tanısında difüzyon ağırlıklı MRG’nin rolü. Acta Radiol. 2017 Haz;58(6):758-767. 

14. (A3a-14). Bakır B , Şanlı S, Bakır VL, Ayas S, Yıldız SO, İyibozkurt AC, Kartal MG, Yavuz E. Role of difüzyon ağırlıklı MRG endometrium kanseri, polip, hiperplazi ve fizyolojik kalınlaşma ayırıcı tanısında. Klinik Görüntüleme. 2017 Ocak – Şubat;41:86-94. Epub 2016 20 Ekim.  

15. (A3a-15). Berker NK, Bayram A, Taş S, Bakır B , Çalışkan Y, Özcan F, Kılıçaslan İ, Özluk Y. Renal Anastomoz Hemanjiomlarının Son Aşama ve Son Aşama Olmayan Böbreklerde Karşılaştırılması: 2 Raporlu Bir Meta-Analiz Vakalar. Int J Surg Pathol. 2017 Eylül;25(6):488-496.

16. (A3a-16). Türkay R, Aydın AF, Bingül I, Küçükgergin C, Doğan-Ekici I, Hocaoğlu E, İnci E, Bakır B , Uysal M. Ultrason Görüntüleme Deneysel Bir Steatofibrozis Modelinin Başarısını Öngörebilir mi? Ultrason Q. 2017 Haz;33(2):157-161.

17. (A3a-17). Gürdal N, Fayda M, Alishev N, Bakır B , Taştekin D, Aykan F, Gezer U, Balık E, Sağlam EK, Oral EN, Güllüoğlu M, Kizir A. Neoadjuvant Volumetric Modulated arc Therapy in Rectal Cancer and the Correlation of Pathological Response with Difusion-Weighted MRI and Apoptotic Markers. Tümör. 2017 1 Aralık:tj5000702. doi: 10.5301/tj.5000702.

18. (A3a-18). Salmaslıoğlu A, Bulakçı M, Bakır B, Yılmaz R, Akpınar YE, Tefik T, Şanlı Ö, Özel S, Acunas B. Ajan emisyon görüntüleme – yüksek mekanik indeksli ultrason modunun ürolitiyazis tanısında faydası: ileriye dönük bir ön çalışma.  Diag Interv Radiol. 2018 Mayıs-Haziran;24(3):169-174.

19. Onay A, Vural M, Armutlu A, Özel Yıldız S, Kiremit MC, Esen T, Bakır B. Kapsül temasının patolojik uzunluğunu belirlemek için en uygun multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme dizisinin değerlendirilmesi. Eur J Radiol. 2019 Mart;112:192-199. doi: 10.1016/j.ejrad.2019.01.020. Epub 2019 22 Ocak.

20. Bademler S, Koza KB, Üçüncü MZ, Tokmak H,  Bakır B , Oral EN, Asoğlu O.

Rektum Kanseri İçin Standardize Laparoskopik Sfinkter Koruyucu Total Mezorektal Eksizyon: 217 Seçilmemiş Ardışık Hastada 10 Yıllık Uzun Vadeli Onkolojik Sonuç Ortancası. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2019 17 Mayıs. doi: 10.1097/SLE.0000000000000664. [Epub ahead of print]

21- Bakır B , Onay A, Vural M, Armutlu A, Yıldız SÖ, Esen T. Prostat Kanserinde Ekstraprostatik Uzatma Tümör Kapsül Temas Uzunluğu İle Öngörülebilir mi? Uluslararası Ürolojik Patoloji Derece Grupları Derneği ile İlişki. AJR Am J Röntgenol. 2019 Ekim 31:1-9. doi: 10.2214/AJR.19.21828. [Epub ahead of print]

22- Uslu-Beşli L, Bakır B, Asa S, Güner E, Demirdağ Ç, Şahin OE, Karayel E, Sağer MS, Sayman HB, Sönmezoğlu K. SUV max korelasyonu  Primer Prostat Lezyonlarında Ga-68 PSMA PET/MRI ile Saptanan ve Görünür Difüzyon Katsayısı Değerleri ve Lenf Nodu Metastazındaki Önemi: Devam Eden Bir Çalışmanın Ön Sonuçları

Mol Imaging Radionücl Ther. 2019 Eylül 6;28(3):104-111. doi: 10.4274/mirt.galenos.2019.63825.

23- Özmez A, Ortaç M, Çevik G, Akdere H, Bakır B, Kadıoğlu A. Peyronie Hastalığı Olan Hastalarda Penil Deformitelerin Değerlendirilmesinde 3 Boyutlu Bilgisayarlı Tomografinin Etkinliği: Bir Pilot Çalışma. Seks Med. 2019 Eylül;7(3):311-317. doi: 10.1016/j.esxm.2019.06.009. Epub 2019 16 Temmuz.

24- Aşoğlu Ö, Tokmak H,  Bakır B , Aliyev V, Sağlam S, İşcan Y, Bademler S, Meriç S.

Neoadjuvan kemoradyasyon tedavisinden sonra erkek hastalarda orta veya düşük rektum kanseri için robotik ve laparoskopik sfinkter koruyucu total mezorektal eksizyon: uzun vadeli sonuçların karşılaştırılması. J Robot Cerrahi. 2019 Temmuz 16. doi: 10.1007/s11701-019-01001-5. [Epub ahead of print]

25- Rektum Kanseri Tedavisinde Robotik Sfinkter Tasarruflu Total Mezorektal Eksizyon: Ardışık 103 Erkek Hastada Tek Cerrah Deneyimi.

Aliyev V, Tokmak H, Göksel S, Güven K, Bakır B , Kaya H, Asoğlu O.Surg Technol Int. 2020 Temmuz 7;37:sti37/1304. Baskıdan önce çevrimiçi.

25- (A3b-1). Bakır B, Poyanlı A, Yekeler E, Acunas G. Akut Burulma  Gezici Dalak. Karın Görüntüleme. 2004 Kasım-Aralık;29(6):707-9  

26- (A3b-2). Bakır B, Ünuvar E, Terzibaşıoğlu E, Güven K. Sistemik jüvenil ksantogranülomlu bir hastada atipik akciğer tutulumu. Pediatr Radyol. 2007 Mart;37(3):325-7.

27- (A3b-3). Bakır B.  Kolonik duplikasyonlar: beş olgunun klinik prezentasyonu ve radyolojik özellikleri. Eur J Radiol. 2007 Mart;61(3):490. 

28- (A3b-4). Dursun M, Sarvar S, Çekrezi B, Kaba E, Bakır B, Toker A. Üst vena kava yoluyla invaziv timomadan kardiyak metastaz: kardiyak MRI bulguları. Kardiyovasküler Müdahale Radyol. 2008 Tem;31 Ek 2:S209-12. Epub 2007 21 Ağustos.

29- (A3b-5). Ermis F, Dursun M, Akyüz F, Bakır B, Güven K. Hidatik kist: aynı görüntü üzerinde üç farklı evre. Stajyer Med. 2007;46(19):1673.

30- (A3b-6). Bakır B, Terzibaşıoğlu E. Klinik tıpta görüntüler. Trakeal bronş. N Engl J Med. 2007 Ekim 25;357(17):1744. 

31- (A3b-7) Comert S, Vitrinel A, Akın Y, Mutlu GY, Tokuç G, Bakır B. Yenidoğanda abdominal kitle: hepatoblastoma. Hint J Pediatr. 2007 Ekim;74(10):956-8.

32- (A3b-8). Bakır B, Aydın K, Talu G, ÖzyalçınS . Epidural kan yaması sonrası spontan intrakraniyal hipotansiyonda kraniyal manyetik rezonans görüntüleme. Ağrı Pratiği. 2008 Mayıs-Haziran;8(3):206-9

33- (A3b-9). Bakır B, Gökçe S, Dursun, Güven K, Salmaslıoğlu A. An Olağandışı Bir Bebekte Diffüz Assit Nedeni;  Mesane Çoğaltması ile İlişkili Kolonik Çoğaltma.   Diag Interv Radiol. 2009 Eylül;15(3):210-1.

34- (A3b-10). Mungan Z,  Pınarbaşı B, Bakır B, Güllüoğlu M, Baran B, Akyüz F, Demir K, Kaymakoğlu S. Peliosis Hepatis ve İntestinal Lenfanjiektazi ile İlişkili Konjenital Portal Ven Anevrizması. Gastroenterol Res Prakt. 2009;2009:479264. Epub 2010 Mart 30.

35- (A3b-11). Şanlı Y, Bakır B , Kuyumcu S, Özkan ZG, Güllüoğlu M, Bilge O, Türkmen C, Mudun A. Hepatik adenomatosis, 18F-FDG PET/CT ile karaciğerin metastatik lezyonlarını taklit edebilir. Clin Nucl Med. 2012 Temmuz;37(7):697-8. 

36-  (A3b-12). Uğurlucan FG, Özsürmeli M, Bakır B , Saygılı H, Yalçın O.

Transobturator teyp operasyonundan sonra ağın spontan atılması ile tekrarlayan obturator apse. Int Urogynecol J. 2013 Aralık;24(12):2153-5.

37- (A3b-13). Ülker V, Tunca AF, Akbayır Ö, Numanoğlu C, Yeşil S, Bakır B .

Yumurtalığın seröz yüzey papiller adenofibromu: yumurtalık malignitesinin taklitçisi. J Obstet Gynaecol. 2014 Mayıs;34(4):365-6.

38-   (A7a-1) . İrem Bayram, Barış Bakır, Merve GD Kartal, Enver Kunduz, Onur Bayram, Rüştü Türkay, Oktar Aşoğlu, Yersu Kapran. Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası rektum kanserlerinin yeniden evrelenmesinde difüzyon ağırlıklı görüntüleme ile MRG’nin rolü SA JOURNAL OF RADIOLOGY   Cilt: 20 (1)     doi: 10.4102/sajr.v20i1.967   2016

39- ( A7a-2) İlhan M, Üçüncü M, Gök AFK, Öner G, Agolli E, Canbay B, Bakır B, Güloğlu R, Ertekin C.  Akut biliyer pankreatitli hastaların değerlendirilmesinde kontrastlı BT’nin difüzyon ağırlıklı MRG ile karşılaştırılması. Türk J Surg. 2017 Eylül 1;33(3):153-157

  40- (A7c-1). Hadi Sasani, Barış Bakır, Rüştü Türkay, Memduh Dursun, Süleyman Bademler Perineal Miksoid Liposarkom – Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: Bir Olgu Sunumu

J Med Cases Cilt 4, Sayı 1, Ocak 2013, sayfa 39-42

41- (A7c-2). Uğurlucan FG, Bastu E, Bakır B , Yalçın O. Primer Sezaryen’den 30 yıl sonra üriner inkontinans ile başvuran vezikouterin fistül: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Can Urol Doç. J. 2014 Ocak-Şubat;8(1-2):E48-50.

42- (A7c-3). Kaymakoglu S, Baran B, Göksel S, İnce U, Bakır B , Buğra D, Akyuz F. In situ adenocarcinoma of the ileum in the Crohn’s: a olası bir bağlantı ile latent CMV enfeksiyonu? J Gastrointestinal Kanser. 2014 Aralık;45 Ek 1:252-6.

43- (A7c-4) Türkay R, Bakır B , Gölabi UC, Topuz S, İlhan HR. Kaybolan yumurtalık kütlesi: Sarkoidoz. Radiol Case Tem. 2015 Aralık 7;7(3):685.

44-  (A7c-5). Türkay R, Çaymaz I, Yıldız B, Livaoğlu A, Türkiye B, Bakır B .

Nadir bir perine epidermoid kisti olgusu: Difüzyon ağırlıklı MRG ve ultrasonografi bulguları. Radiol Case Tem. 2015 Aralık 7;8(1):593.